තාක්ෂණය

තාක්ෂණය

Research&Development2

1. චීනයේ ප්‍රථම සම්පුර්ණයෙන්ම මුද්‍රා තැබූ විචල්‍ය සංඛ්‍යාත චාජරය නිෂ්පාදනය කිරීම, වසර 20කට වැඩි හමුදා තාක්‍ෂණ අත්දැකීම් හිමිය

2. 2019 අවසානය දක්වා, චාජර් 200,000+ කට වඩා අලෙවි කර ඇත

3. වාහන වර්ග 100+ කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයකට සුදුසුයි

4. ඉහළම වාහන-සම්මත චාජර්-IP67

වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න


ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න