පර්යේෂණ හා සංවර්ධන

පර්යේෂණ හා සංවර්ධන

1.  සංවර්ධනය කිරීම සහ සැලසුම් කිරීම සහ සංරචක තේරීම, DCNE හට මෘදුකාංග ආරෝපණ වේදිකාවක් ගොඩනගා ගත හැකිය, චාජර් කර්මාන්තයේ කුටියේ සම්පූර්ණ ව්‍යුහය සම්පූර්ණයෙන්ම සැලසුම් කළ හැකිය.

2. ඉහත වෘත්තීය ඉංජිනේරුවන් 67ක් R&D කණ්ඩායම රචනා කළ අතර DCNE සතුව ආරෝපණ තාක්ෂණය 52කට වඩා තිබේ. චීනයේ පේටන්ට්.

3. චාජර් සඳහා වෘත්තීය රසායනාගාර සහ ස්වාධීන පරීක්ෂණ හැකියාව ඇත.

Research&Development1

වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න


ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න:

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න